Schleswig-Holstein ostrzeliwuje Gdynię z portu w Gdańsku (13 września)

 

Kampania wrześniowa

Wojna obronna Polski

II wojna światowa

Czas

1 września - 6 października 1939

Miejsce

Polska, Wolne Miasto Gdańsk, częściowo III Rzesza

Przyczyna

Roszczenia terytorialne Niemiec i ZSRR wobec Polski, dążenie obu państw do hegemonii w Europie i zmiany w tym celu układu geopolitycznego, wynikającego z traktatu wersalskiego

Wynik

zwycięstwo III Rzeszy  i ZSRR, podział terytorium Polski pomiędzy III Rzeszę i ZSRR 

Terytorium

II Rzeczpospolita

Kampania wrześniowa (inne stosowane nazwy: kampania polska 1939, wojna polska 1939, wojna obronna Polski 1939 – obrona terytorium Polski przed agresją militarną wojsk III Rzeszy (Wehrmacht) i ZSRR (Armia Czerwona); pierwszy etap II wojny światowej.
Była to pierwsza kampania II wojny światowej, trwająca od 1 września (zbrojna agresja Niemiec) do 6 października 1939, kiedy z chwilą kapitulacji SGO Polesie pod Kockiem zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego z agresorami. Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego w kampanii był marszałek Edward Rydz-Śmigły, a szefem sztabu gen. bryg. Wacław Stachiewicz. Od 3 września 1939 wojna koalicyjna Polski, Francji i Wielkiej Brytanii przeciw III Rzeszy.
W wyniku agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę terytorium państwowe Rzeczypospolitej zostało całkowicie okupowane i traktatem z 28 września 1939 wbrew prawu międzynarodowemu podzielone między Niemcy i ZSRR. ZSRR część terytorium Polski okupowanego przez Armię Czerwoną (Wilno z okręgiem) przekazał 10 października 1939 Litwie, zaś Niemcy przekazały 21 listopada 1939 część terytorium Polski okupowanego przez Wehrmacht (Spisz i Orawa) Słowacji, również wbrew prawu międzynarodowemu (Konwencja haska IV (1907)).

Więcej o kampanii wrześniowej 1939

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Czytaj więcej...