Czytaj więcej: Kampania wrześniowa - 1 września - 6 października 1939 r.

 

Kampania wrześniowa

Wojna obronna Polski

II wojna światowa

Czas

1 września - 6 października 1939

Miejsce

Polska, Wolne Miasto Gdańsk, częściowo III Rzesza

Przyczyna

Roszczenia terytorialne Niemiec i ZSRR wobec Polski, dążenie obu państw do hegemonii w Europie i zmiany w tym celu układu geopolitycznego, wynikającego z traktatu wersalskiego

Wynik

zwycięstwo III Rzeszy  i ZSRR, podział terytorium Polski pomiędzy III Rzeszę i ZSRR 

Terytorium

II Rzeczpospolita

Czytaj więcej: Powstanie Warszawskie - 1 sierpnia 1944 r.

   Dnia 1 sierpnia obchodzimy 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. 

Czytaj więcej: Lądowanie w Normandii - 6 czerwca 1944r.

 

Lądowanie w Normandii

II wojna światowa

Czas

6 czerwca 1944

Miejsce

Normandia

Przyczyna  

potrzeba utworzenia przyczółku do rozwinięcia natarcia w głąb Europy.

Wynik

strategiczne zwycięstwo aliantów

Terytorium  

Francja

 

Czytaj więcej: Bitwa warszawska 1920 - 12–25 sierpnia 1920 r.

 

Bitwa warszawska 1920

Wojna polsko-bolszewicka

Czas

12-25 sierpnia 1920

Miejsce

Mazowsze

Przyczyna

ofensywa radziecka w 1920 roku

Wynik

decydujące zwycięstwo Polski

Terytorium

II Rzeczpospolita

 

Czytaj więcej: Powstanie Warszawskie - 1 sierpnia 1944 r.

Dnia 1 sierpnia obchodzimy 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie.

Bitwa pod Sałatami

Insurekcja kościuszkowska

Czas

29 lipca 1794

Miejsce

Sałaty, Litwa

Przyczyna

Próba odcięcia oddziału Wawrzeckiego operującego w Kurlandii przez wojska księcia Golicyna

Wynik

zwycięstwo wojsk powstańczych

Terytorium

Wielkie Księstwo Litewskie

Czytaj więcej: Bitwa pod Warszawą - 28 lipca 1656 r.

 

Bitwa pod Warszawą

II wojna północna, potop szwedzki

Czas

28 lipca - 30 lipca 1656

Miejsce

Warszawa

Przyczyna

próba opanowania basenu Morza Bałtyckiego przez Szwedów

Wynik

zwycięstwo Szwedów

Terytorium

I Rzeczpospolita

Bitwa pod Konstantynowem

Powstanie Chmielnickiego

Czas

26 lipca - 28 lipca 1648

Miejsce

Konstantynów (obecnie Starokonstantynów)

Wynik

zwycięstwo strony polskiej

Terytorium

ujście rzeki Ikopot do Słuczy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Czytaj więcej...